Řešení pro provozovatele strojů

Základním prvkem vzdálené správy je Spojový server umístěný ve vašich prostorách. Spojový server je z internetu dostupný na veřejné IP adrese, případně svázaný s doménovým jménem. Jednotlivé stroje je možné připojovat ke spojovému serveru dvěma způsoby. Jedním z nich je přímé propojení stroje a spojového serveru UTP kabelem. Druhou možností je využití existující infrastruktury. V takovém případě je potřeba umístit do rozvaděče stroje VPN router, který vytvoří šifrovaný tunel mezi strojem a spojovým serverem.