Řešení pro výrobce strojů

Principem vzdálené správy je zpřístupnění všech ethernetových zařízení tvořících LAN v rámci jednoho stroje servisnímu technikovi. Řešení vzdáleného přístupu je založeno na šifrovaném VPN tunelu mezi routerem, spojovým serverem a počítačem technika. VPN routery jsou zařazovány mezi PLC a lokální síť provozovatele zařízení.