Naším cílem je připravit vám řešení, které umožní vašim technikům a technikům dodavatelům vašich strojů vzdáleně se ke stroji připojit a provést například vzdálenou diagnostiku poruchy.

Co se změnilo příchodem Industry 4.0?

Svět průmyslové automatizace se za posledních pár let znatelně proměnil. Jednak pokračuje trend, kdy význam softwaru uvnitř stroje narůstá na úkor elektrických a mechanických řešení. Zároveň ale roste i komplexita softwaru, čímž dochází k rozšíření počtu možných alarmových situací geometrickou řadou. To s sebou nese požadavek na odbornost servisních techniků. Často se pak stává, že k diagnostice méně obvyklých poruch je potřeba součinnost programátora PLC, který se svými nástroji dokáže provést hlubší analýzu poruchy a případně úpravu softwaru.
Druhým trendem je tlak ze strany majitelů strojů na zvyšování ukazatele celkové efektivnosti zařízení (OEE) , s čímž souvisíí minimalizace prostojů při poruše.  
Třetím trendem je pak nasazování MES systémů ve výrobě, který je spojen se dvěma důsledky. Díky lepšímu plánování využití jednotlivých strojů a zmenšení meziskladů polotovarů se zkrátila doba, po kterou může být stroj mimo provoz. Je tedy nutné hledat cesty, jak urychlit servisní reakci na detekovanou poruchu. Zároveň však MES systémy přivedly IT infrastrukturu do výrobních hal. Ty se tak staly podobně chráněným prostředím jako kancelářský svět. To někdy může vést k situacím, kdy použití vzdálené správy strojů dosavadními postupy není jednoduché a někdy je dokonce zcela nemožné.
Čtvrtým trendem jsou pak poprodejní služby, které výrobci strojů svým zákazníkům poskytují. Jedná se často o monitorování kondice stroje, pravidelné vzdálené servisní prohlídky, technickou podporu s garancí rychlé reakce a podobně.

Současná doba přináší nové požadavky na údržbu a servis, které jsou často vůči sobě v rozporu. Jsme si toho vědomi a je naším cílem nabídnout vám řešení obsahující maximum situací, jež může výrobce strojů potkat.

Čtvrtým trendem jsou pak poprodejní služby, které výrobci strojů svým zákazníkům poskytují. Jedná se často o monitorování kondice stroje, pravidelné vzdálené servisní prohlídky, technickou podporu s garancí rychlé reakce a podobně.

Současná doba přináší nové požadavky na údržbu a servis, které jsou často vůči sobě v rozporu. Jsme si toho vědomi a je naším cílem nabídnout vám řešení obsahující maximum situací, jež může výrobce strojů potkat.

Co vám možnost vzdálené správy vašich strojů může přinést?

  • Rychlost reakce ze strany výrobce stroje. Ať už při poruše nebo při pomoci s parametrizací stroje. To ve svém důsledku zvyšuje ukazatel celkové efektivnosti zařízení (OEE)
  • Vzdálená pomoc vašim servisním technikům
  • Úspora cestovních nákladů servisních techniků dodavatele stroje
  • Jednotné řešení pro všechny vaše stroje

Jak to funguje?

Základním prvkem vzdálené správy je Spojový server umístěný ve vašich prostorách. Spojový server je z internetu dostupný na veřejné IP adrese, případně svázaný s doménovým jménem. Jednotlivé stroje je možné připojovat ke spojovému serveru dvěma způsoby. Jedním z nich je přímé propojení stroje a spojového serveru UTP kabelem. Druhou možností je využití existující infrastruktury. V takovém případě je potřeba umístit do rozvaděče stroje VPN router, který vytvoří šifrovaný tunel mezi strojem a spojovým serverem.

Řešení pro výrobce strojů

Proč zrovna řešení od Lan2M?

  • Jednotné řešení pro všechny vaše stroje.
  • Routery jsou vybaveny integrovaným WiFi modulem. Lze tedy provést zasíťování strojů bez nutnosti tažení kabeláže.
  • Možnost údržby serveru naší firmou (upgrady, aktualizace certifikátů).
  • Možnost integrování do vašeho MES systému.
  • Rychlá návratnost investice.

Produkty