Dobře si uvědomujeme, jaké situace můžete potkat při instalování strojů u vašich zákazníků. Naším cílem je připravit vám takové řešení, abyste dokázali v každé takové situaci navázat spojení se spojovým serverem a tím umožnili sobě a vašim technikům vzdálenou správu vašich strojů.

Co se změnilo příchodem Industry 4.0?

Svět průmyslové automatizace se za posledních pár let znatelně proměnil. Jednak pokračuje trend, kdy význam softwaru uvnitř stroje narůstá na úkor elektrických a mechanických řešení. Zároveň ale roste i komplexita softwaru, čímž dochází k rozšíření počtu možných alarmových situací geometrickou řadou. To s sebou nese požadavek na odbornost servisních techniků. Často se pak stává, že k diagnostice méně obvyklých poruch je potřeba součinnost programátora PLC, který se svými nástroji dokáže provést hlubší analýzu poruchy a případně úpravu softwaru.
Druhým trendem je tlak ze strany majitelů strojů na zvyšování ukazatele celkové efektivnosti zařízení (OEE) , s čímž souvisíí minimalizace prostojů při poruše.  
Třetím trendem je pak nasazování MES systémů ve výrobě, který je spojen se dvěma důsledky. Díky lepšímu plánování využití jednotlivých strojů a zmenšení meziskladů polotovarů se zkrátila doba, po kterou může být stroj mimo provoz. Je tedy nutné hledat cesty, jak urychlit servisní reakci na detekovanou poruchu. Zároveň však MES systémy přivedly IT infrastrukturu do výrobních hal. Ty se tak staly podobně chráněným prostředím jako kancelářský svět. To někdy může vést k situacím, kdy použití vzdálené správy strojů dosavadními postupy není jednoduché a někdy je dokonce zcela nemožné.
Čtvrtým trendem jsou pak poprodejní služby, které výrobci strojů svým zákazníkům poskytují. Jedná se často o monitorování kondice stroje, pravidelné vzdálené servisní prohlídky, technickou podporu s garancí rychlé reakce a podobně.

Současná doba přináší nové požadavky na údržbu a servis, které jsou často vůči sobě v rozporu. Jsme si toho vědomi a je naším cílem nabídnout vám řešení obsahující maximum situací, jež může výrobce strojů potkat.

Co vám vzdálená správa strojů může přinést?

  • Snížení počtu nutných servisních výjezdů. Současná praxe nám ukazuje, že zhruba 80 % poruch se týká špatného ovládání nebo parametrizace stroje.
  • Rychlost první reakce na oznámenou poruchu stroje
  • Sledování kondice stroje. To může být zdrojem dat pro vaše budoucí inovace
  • Vzdálená pomoc vašemu servisnímu technikovi

Jak to funguje?

Principem vzdálené správy je zpřístupnění všech ethernetových zařízení tvořících LAN v rámci jednoho stroje servisnímu technikovi. Řešení vzdáleného přístupu je založeno na šifrovaném VPN tunelu mezi routerem, spojovým serverem a počítačem technika. VPN routery jsou zařazovány mezi PLC a lokální síť provozovatele zařízení.

Řešení pro výrobce strojů

Proč zrovna řešení od Lan2M?

  • Router nabízí připojení k internetu čtyřmi způsoby: UTP kabelem, pomocí WiFi, prostřednictvím USB modemu pro 3G/4G mobilní sítě a pomocí tetheringu mobilních telefonů.
  • Router umožňuje přepnout integrovaný WiFi modul do režimu Hotspot
  • Máte možnost provozování vlastního spojového serveru.
  • Rychlá návratnost investice.

Produkty