Jak už mnozí víte, náš vývojový tým pracoval několik posledních měsíců na nové verzi spojového serveru a jsem si jistý, že výsledek potěší každého z vás. Nový server má kompletně přepracované webové rozhraní, ve kterém najdete hned několik zásadních novinek. Tou největší změnou je vytvoření uživatelských účtů, které už nejsou napojené ke konkrétnímu routeru, ale naopak jsou svázané s konkrétní osobou. To vám přináší hned několik výhod.

 

Můžete vytvářet podřízené uživatelské účty

Každý zákazník, který využívá sdílený spojový server, bude mít na novém serveru zřízen administrátorský účet. Z tohoto účtu bude moci vytvářet podřízené účty a přiřazovat jim práva přístupu k jednotlivým routerům. Každý uživatel tak má své osobní přihlašovací údaje.

 

Stromové struktury účtů

Je možné vytvářet stromové struktury účtů, kdy podřízený účet může mít právo zakládat další podřízené účty. Vždy platí, že každý účet nemůže mít vyšší práva než je jeho nadřízený účet. Toho můžete využít pro vytvoření více skupin vašich techniků (programátoři, servisní technici, …) a každé skupině přiřadit jiná práva (například rozsah komunikačních portů). Také je například možné vytvářet účty, které budou mít právo spojení jen s jediným routerem. To může být užitečné pro servisní techniky vašich zákazníků.  

 

Dvoufázové přihlášení

U nového serveru se rozlišuje otevření VPN tunelu a přihlášení do webového rozhraní serveru. Prvním krokem je navázání VPN spojení. To probíhá stejným způsobem jako na dosavadním serveru jen s tím rozdílem, že používáte své osobní jméno a heslo, a tedy je možné nechat Windows, ať si tyto údaje pamatuje v nastavení VPN klienta. Pokud jste si před tím ve webovém rozhraní serveru aktivovali spojení s konkrétním routerem, budete mít po otevření VPN tunelu rovnou spojení na tento router.

Druhou fází je přihlášení do webového rozhraní serveru. Opět se jedná o vaše osobní přihlašovací údaje, které zůstávají stejné, dokud je nezměníte. Po přihlášení máte přístup do správy vašeho účtu. Zde můžete aktivovat vaše spojení k jednotlivým routerům, sledovat stavy a historii routerů, zakládat podřízené účty a mnoho dalšího.

 

Typy VPN spojení

Přibyly VPN protokoly pro spojení uživatel – server. Aktuálně jsou dostupné PPTP, L2TP a SSTP. Pro připojení z Windows doporučujeme použít SSTP, ale je možné využívat kterýkoliv z uvedených. Typ protokolu je vlastnost, kterou zvolíte při zakládání uživatelského účtu.

 

Záznam historie routerů a uživatelských účtů

Pro každý router i uživatelský účet je vytvořen log. Do něho se zaznamenávají všechny důležité události, jako jsou připojení/odpojení, aktivace/deaktivace spojení nebo změna parametru. K routerů je možné vytvářet poznámky, které se zaznamenají do logu.

 

Více uživatelů připojených k routeru ve stejnou chvíli

Nový server umožňuje připojení více uživatelů k jednomu routeru ve stejnou chvíli. V takovém případě se vám ve webovém rozhraní zobrazí upozornění i s kontaktními údaji ostatních uživatelů, abyste spolupráci mohli snadněji koordinovat.

 

Od začátku února je nový server pilotně nasazen a testován v reálném provozu. Upgrade všech ostatních spojových serverů je naplánován na začátek dubna. Budeme vás včas informovat.

Chystáme další novinky. Je na co se těšit 🙂